מחלות זיהומיות

מדדי מחלות זיהומיות

ביצוע בדיקה מולקולרית לעומס HCV בקרב כלל בעלי סרולוגיה חיובית להפטיטיס C

מונה:

מספר המבוטחים במכנה עם תעוד של בדיקה מולקולרית לעומס נגיף HCV (לא לפני הבדיקה הסרולוגית החיובית הראשונה, עד סוף שנת המדד)


מכנה:

מבוטחים בעלי תוצאה חיובית בבדיקת סרולוגיה להפטיטיס C (אי-פעם, עד סוף שנת המדד)


הפטיטיס C( דלקת כבד נגיפית מסוג C )היא גורם חשוב לתחלואה חריפה וכרונית ולתמותה בעולם. המחלה

נגרמת על ידי נגיף RNA בשם HCV( Virus C Hepatitis), ומועברת על ידי חשיפה לדם [מתן זריקות או ביצוע

פרוצדורות מלעוריות )טרנסדרמליות( אחרות תוך שימוש בציוד מזוהם בנגיף, שימוש במחטים משותפות להזרקת

סמים, יחסי מין בסיכון, העברה אנכית מאם לעובר]. הזיהום החריף יכול להתבטא בעייפות, צהבת וכאבי מפרקים,

אך הוא בדרך כלל ללא תסמינים ולאחריו רוב החולים )85%-55%( יישארו נשאים של הנגיף ויפתחו דלקת כבד

כרונית. למרות שגם מצב הנשאות הוא לרוב א-תסמיני לאורך שנים, חלק לא מבוטל של הנשאים יפתחו סיבוכים

שונים ובראשם הסיבוכים הקשים של שחמת הכבד )מצב בו רקמת הכבד התקינה, מוחלפת ברקמת צלקת עקב

הדלקת הכרונית( וסרטן ראשוני של הכבד )קרצינומה הפטוצלולרית(, כמו גם שורה של סיבוכים חוץ כבדיים (21).

ה-WHO מעריך כי היקף התחלואה הכרונית בהפטיטיס C בעולם הוא כ71- מיליון נשאים, כאשר מידי שנה נפטרים

כ400,000- איש מסיבוכי המחלה (22). הפטיטיס C היא ההתוויה השכיחה ביותר להשתלת כבד בארה"ב ובאירופה.

בישראל מעריכים כי שיעור ההימצאות של בעלי סרולוגיה חיובית ל -HCV הוא כ2%- בכלל האוכלוסיה, עם שיעורים

גבוהים יותר בקרב קבוצות סיכון. מספר הנשאים בארץ נאמד בכ100,000- איש ומעריכים כי 75% מכלל החולים

אינם מאובחנים ואינם מודעים למצבם (23,24). לא קיים חיסון יעיל נגד הפטיטיס C. במשך שנים רבות הטיפול

בהפטיטיס C היה מבוסס על מתן ממושך של משלב של אינטרפרון וריבוורין. הטיפול באינטרפרון ניתן בהזרקה והיה

בעל פרופיל תופעות לוואי קשה ויעילות מוגבלת. ב2011- החלו להכנס לשימוש תכשירים ממשפחה חדשה של

תרופות אנטי-ויראליות הפועלות באופן ספיציפי נגד נגיף ה-HCV( Antivirals Acting Direct – DAAs). התרופות

ניתנות במשלב במתן פומי והטיפול בטוח, ניתן לתקופה קצרה יחסית, יעיל ביותר ומביא לשיעור גבוה של החלמה

מלאה )100%-95%(. הטיפול הוכנס לסל הבריאות בישראל בשנת 2015 והחל משנת 2018 זכאים לקבלו כל

הנשאים של HCV ללא תלות בגנוטיפ של הנגיף או בשלב המחלה. קיומו של טיפול תרופתי יעיל להפטיטיס C עורר

תקווה שניתן יהיה להביא למיגורה והעלמותה של המחלה. ב2016- הכריז ארגון הבריאות הבינלאומי על יוזמה

שיעדיה לשנת 2030 הם להוריד את מקרי ההדבקה החדשים ב-HCV ב90%- ואת התמותה מהפטיטיס C ב 65%-

כשלב בדרך למיגור המחלה (25). משרד הבריאות הצטרף ליוזמה הבין-לאומית ולאחרונה השיק את התכנית

הלאומית למיגור הפטיטיס C בישראל. התכנית כוללת סיקור סרולוגי יזום של אוכלוסיות בסיכון גבוה לתחלואה

בהפטיטיס C והפניית הנשאים שיאותרו להערכה, טיפול תרופתי וניטור תגובה לטיפול (23,24).

אבחנת המחלה מתבססת בשלב הראשון על בדיקת סרולוגיה לנוכחות נוגדנים נגד הנגיף. בדיקת סרולוגיה חיובית

לנגיף ה-HCV מעידה על זיהום עבר, אך אינה מאפשרת הבחנה בין אדם שחלה והחלים לבין אדם שהפך נשא לנגיף

ולכן מצוי בסיכון לפתח את סיבוכי המחלה ועלול להוות מקור להדבקה. כדי לאתר נשאים יש לבצע בדיקה מולקולרית

282

לנוכחות ה-RNA הנגיפי בדם הפריפרי. ביצוע הבדיקה המולקולרית ואיתור של נשאים הסובלים מזיהום כרוני

בהפטיטיס C מאפשר הפנייתם להערכה ומתן טיפול עוד בטרם התפתחות סיבוכים קשים מהמחלה. בנוסף, הטיפול

צפוי להוריד את הסיכון להדבקה של אוכלוסייה בריאה בנגיף..

מדד האיכות הראשון שהוטמע בתכנית המדדים בתחום ההפטיטיס C הוא שיעור הביצוע של בדיקה מולקולרית

לנגיף ה-HCV בקרב מבוטחים בעלי בדיקת סרולוגיה חיובית. עם החלת התכנית הלאומית למיגור הפטיטיס C בארץ

יורחב מערך מדדי האיכות בתחום בהתאם.


21. Ahmad J. Hepatitis C. BMJ [Internet]. 2017 Jul 6 [cited 2023 Feb 8];358. Available

from: https://www.bmj.com/content/358/bmj.j2861

22. World Health Organization. Global Hepatitis Report [Internet]. 2017. Available from:

287

http://www.who.int/hepatitis

ההסתדרות הרפואית בישראל|המכון לאיכות ברפואה. גישה לאבחון וטיפול בדלקת כבד נגיפית 23.

.במטרה למגר את המחלה בישראל C מסוג

2020. .[Internet[בישראל Cמרכז המחקר והמידע – הכנסת. סוגיות בהתמודדות עם הפטיטיס 24.

Available from: www.knesset.gov.il/mmm

25. World Health Organization. Global Health Sector Stategy on Viral Hepatitis 2016-

2021. 2016;


עודכן לאחרונה:
15.02.2024