אודות התכנית

ראשיתה של התכנית היא בשנת 2000 כפרויקט מחקר של צוות חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בראשותו של פרופ’ אבי פורת ובמימון של המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות. הפרויקט זכה לשיתוף פעולה של ארבע קופות-החולים, משרד הבריאות וההסתדרות הרפואית והאיגודים המקצועיים שלה.

לאור הצלחתו בגיבוש מערכת מדדי איכות לרפואת הקהילה, אומץ הפרויקט על-ידי משרד הבריאות והפך ב- 2004 לתכנית לאומית קבועה שפועלת בהובלת המכון הלאומי ובמימונה של מועצת הבריאות. הדו”ח הראשון של התכנית פורסם בשנת 2004 והציג נתונים לשנים 2001-2003, ודו”חות נוספים הציגו נתונים לשנים עוקבות (הדו”חות הקודמים מקושרים לאתר זה). במאי 2010 התחלפה מינהלת התכנית, והביצוע הופקד בידי צוות מביה”ס לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית בירושלים והדסה בראשותה של פרופ’ אורלי מנור והחל מ 2017 הועבר לראשותה של פרופ' רונית קלדרון-מרגלית.

מטרת התכנית היא לקיים מדידה מתמשכת ודינמית של איכות שירותי המניעה, האבחון, הריפוי  והשיקום הניתנים בקהילה  ובתוך כך  לספק מידע לקובעי המדיניות ולציבור בנושא איכות הטיפול הרפואי הניתן על ידי קופות החולים. כול זאת, במטרה לשפר ולהטיב את השירות הרפואי הניתן לתושבי ישראל. 

להגשמת יעד זה, התכנית מפרסמת מדי שנה את תוצאותיהם ברמה הארצית של סדרה של מדדי איכות בטיפול בקהילה. מעקב זה מאפשר הערכה של התפתחויות איכות הטיפול לאורך זמן וזיהוי מוקדים הדורשים התערבות ושיפור, הן בתחום מערכות המידע ואיסוף הנתונים והן בתחום שירותי הבריאות. הערכת איכות הטיפול בישראל מתבצעת גם בהשוואת הביצועים לאלה המושגים בארצות אחרות המפרסמות את תוצאותיהם של מדדי איכות הטיפול בקהילה.

התכנית הלאומית לפערים בבריאות

הבנת הפערים הקיימים בבריאות האוכלוסייה והטיפול בהם מהווים משימה לאומית בעלת חשיבות רבה. פערים בבריאות יכולים לנבוע ממספר גורמים אשר חלקם ניתנים לתיקון ולמניעה וכוללים בין היתר את הנגישות לשרותי הבריאות, סביבת המגורים ומצב כלכלי. לצורך מעקב וצמצום הפערים בישראל, נוסח סט מדדים לאומי ("מדדי פערים בבריאות") במימון המכון לחקר שירותי הבריאות ובהובלת תחום צמצום פערי בריאות במשרד הבריאות. התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה לקחה על עצמה את פיתוח המדדים והמעקב אחריהם מתוך נתוני התכנית המתקבלים מקופות החולים מידי שנה. 

בשנת 2023 פורסם לראשונה דו"ח פערים בבריאות ע"י התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה ובשיתוף אגף אסטרטגיה במשרד הבריאות. הדו"ח כולל נתונים לאומיים לשנים 2015-2021 מרובדים לפי מצב חברתי כלכלי וכן ניתוח מרחבי של מצב הבריאות והחולי של אוכלוסיית ישראל לפי נפת המגורים תוך התמקדות בסט המדדים הלאומי שאומץ.

מאז שנת 2013 מפעיל משרד הבריאות תכנית לאומית לניטור של מדדי איכות קליניים בבתי חולים כלליים וגריאטריים, בתי חולים לבריאות הנפש, טיפות חלב ושירותי חירום (אמבולנסים).