התכנית הלאומית למדדי איכות ברפואת הקהילה שמה לה כיעד לספק לציבור ולקובעי המדיניות מידע על איכות הטיפול הרפואי הניתן על ידי קופות החולים בתחומים שונים, במטרה לשפר ולהיטיב את השירות הרפואי הניתן לתושבי ישראל.
להשגת יעד זה, התכנית מפרסמת מדי שנה ברמה הארצית את תוצאותיה של סדרה של מדדי איכות הטיפול בקהילה. מעקב זה מאפשר הערכה של ההתפתחויות באיכות הטיפול לאורך זמן וזיהוי מוקדים הדורשים התערבות ושיפור, הן בתחום מערכות המידע ואיסוף הנתונים והן בתחום שירותי הבריאות עצמם. 
החל משנת 2023 פורסם לראשונה דו"ח פערים בבריאות במסגרת התכנית הלאומית לפערים בבריאות. בדו"ח הכולל את נתוני 2021 מוצגות מגמות של מדדים נבחרים לפי מצב חברתי-כלכלי ולפי נפת מגורים.

הנתונים המובאים בפניכם מתאפשרים הודות לשיתוף פעולה פורה בין ארבע קופות החולים ובמימון המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות בישראל.

תחומי המדידה

מדדי התכנית מחולקים לתשעה תחומים ונבחרים בקפידה, תוך התבססות על הניסיון והספרות הבינלאומיים, תוך התייעצות עם צוותי מומחים קליניים, ובקונצנזוס בין נציגי קופות החולים בוועדת ההיגוי של התכנית. חישובם של המדדים עובר תהליכי בקרה פנימיים וחיצוניים קפדניים.

לחצו על התחומים כדי לצפות במדדים. 

חיפוש מהיר:

נתוני שנת 2022

התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה מפרסמת מידי שנה נתונים המאפשרים את בחינת העמידה במדדי האיכות בשנה מסוימת כמו גם הערכת הפערים לפי מין, גיל ומצב חברתי-כלכלי ואת הערכת המגמות לאורך זמן. שנת 2022 התאפיינה בחזרה לשגרה לאחר מגיפת הקורונה ותהווה שנת יחוס לתהליכים הקשורים בבריאות, בריאות הנפש ושימוש בשירותי בריאות שסביר שיחולו בעקבות ארועי ה 7.10 ומלחמת חרבות ברזל.

מדדי פערים בבריאות

 

נתונים אלו מצטרפים לדו"ח הראשון שפורסם ובו מגמות במדדי פערים בבריאות על פני זמן וכן נתוני מדדים לפי פריסה גאיגרפית.

הנתונים החדשים לשנת 2022 כוללים נתוני המשך ולראשונה גם נתונים לפי שייכות לקבוצת אוכלוסיה (חרדי, ערבי או כללי).   

המעקב אחרי מדדי התכנית הלאומית והארת פערים לפי מצב חברתי כלכלי, פיזור גאוגרפי, וקבוצת אוכלוסיה עשוי לסייע במיקוד פעולות לשיפור איכות הטיפול וצמצום פערים.

      שנת 2022 התאפיינה בהמשך הרחבת פערים לפי מצב חברתי כלכלי בעיקר בהשמנה סוכרת וביצוע ממוגרפיה.

      פערים לפי מצב חברתי כלכלי בולטים יותר מאשר פערים על רקע של שייכות לקבוצת אוכלוסיה.

      שיעורים נמוכים במיוחד של סיקור לסרטן שד וסרטן המעי הגס קיימים בחברה החרדית.

      ניתוח לפי קבוצת אוכלוסיה מדגים שפערים בין אוכלוסיה ערבית לאוכלוסיה הכללית בסיקור לסרטן השד וסרטן המעי הגס נובע בעיקר ממצב חברתי כלכלי.

      יחד עם זאת ביצוע קולונוסקופיה לאחר בדיקת דם סמוי חיובית נמוך במיוחד בערבים.

      שימוש באנטיביוטיקה: גבוה במיוחד בחברה הערבית בעיקר בצפון.

      רצף טיפול במחלות נפש: אין מדרג ברור. נמוך מאד בחברה החרדית.

מעקב אחרי מדדי התכנית הלאומית והארת פערים לפי מצב חברתי כלכלי, פיזור גאוגרפי, וקבוצת אוכלוסיה עשוי לסייע במיקוד פעולות לשיפור איכות הטיפול וצמצום פערים.

 

 

הנתונים בראי גאוגרפי

עודכן לאחרונה 29.05.2024