אודות - חברי ועדת ההגוי

כללית שירותי בריאות

פרופ' ארנון כהן  – נושא אחריות עבור פעילות הקופה בתכנית הלאומית, מנהל מחלקת מדידת איכות ומחקר, אגף רפואה, חטיבת הקהילה 

ד"ר דורון קומנשטר – אפידמיולוג, מחלקת מדידת איכות ומחקר, אגף רפואה, חטיבת הקהילה 

גב' טניה בקנשטיין – רכזת מדידת איכות, מחלקת מדידת איכות ומחקר, אגף רפואה, חטיבת הקהילה 

גב' תמרה קורמן – מנתחת מערכות בצוותBI  ארגוני, אגף דיגיטל ודאטה, חטיבת מערכות מידע ודיגיטל 

מכבי שירותי בריאות

גב' עדנה בר רצון –  מנהלת מחלקת ניהול איכות, אגף מידע ובריאות דיגיטלית, חטיבת הבריאות  

גב' נסיה גורדון – ממונה תחום מדידה, המחלקה לניהול איכות, חטיבת הבריאות 

מר בני בראונשטיין – מנהל פרויקטים, דאטה ואנליטיקה, חטיבת הטכנולוגיות

מר רוני ריאחי – מנתח מערכות, דאטה ואנליטיקה, חטיבת הטכנולוגיות

קופת חולים מאוחדת

ד"ר רונן ברקת – מנהל המחלקת לאיכות קלינית, אגף רפואה ראשונית, חטיבת רפואה 

גב' יהודית צמיר – מנהלת המחלקה להערכת איכות רפואית, אגף רפואה ראשונית, חטיבת רפואה 

גב' חן פלג – מנתחת מערכות רפואיות, מחלקת BI, אגף טכנולוגיות מידע, חטיבת תפעול 

קופת חולים לאומית

ד"ר ערן מץ מנהל מחלקת רפואה בקהילה 

גב' נירית פרץ ראש צוות בינה עסקית 

גב' נירית פרץ ראש צוות בינה עסקית 

ד"ר דורון דושניצקי מנהל מחלקת פיתוח מערכות רפואיות 

פרופ' שלמה וינקר- ראש חטיבת הרפואה 

משקיפים בועדת ההיגוי

פרופ' חיים ביטרמן – המנהל המדעי של המכון הלאומי לחקר שרותי בריאות ומדיניות בריאות

פרופ' אליק אבירם – לשעבר המנהל המדעי של המכון הלאומי לחקר שרותי בריאות ומדיניות בריאות

פרופ' ליטל קינן-בוקר – מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות

ד"ר יעל גילרמן – נציגת איגוד רופאי המשפחה

ד"ר אסי סיקורל – נציג המועצה הלאומית לבריאות הקהילה

גב' אתי פרץ – נציגת ציבור