מחלות זיהומיות

מדדי מחלות זיהומיות

היקף השימוש בתרופות אנטיביוטיות סיסטמיות, ל- 1000 איש, ליום

מונה:

סכום ה-DDD (Defined Daily Doses, מנות יומיות מוגדרות) של כל תכשירי האנטיביוטיקה במתן סיסטמי אשר הונפקו בפועל בשנת המדד מחולק ב-365 ימים. התכשירים הנכללים במונה הם מקבוצת הקוד 01J (תכשירים אנטי בקטריאליים לשימוש סיסטמי) עפ"י סיווג ה-ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) שאימץ ארגון הבריאות העולמי.


מכנה:

כלל המבוטחים, מבוטא באלפים.


תרופות אנטיביוטיות הן מהתרופות הנפוצות ביותר ברפואה בת זמננו, אך יעילותן של התרופות האנטיביוטיות הולכת ופוחתת עם השנים עקב התפשטותם של זני חיידקים עמידים. התפתחות עמידות לתרופות אנטיביוטיות תלויה בהיקף ואופן השימוש בתרופות אלו. שימוש מושכל ומופחת באנטיביוטיקה עשוי לצמצם את תופעת העמידות. לכן חיוני לעקוב אחר דפוסי השימוש בתרופות אנטיביוטיות ואחר הופעתם והתפשטותם של זנים עמידים.


הערות: ה-DDD, מנה יומית מוגדרת, הוא מינון התחזוקה היומי הממוצע המשוער עבור טיפול תרופתי שניתן למבוגרים בהתוויה העיקרית שלו. ה-DDD נקבע ע"י ארגון הבריאות העולמי ומשמש לצורך הערכת הצריכה הכוללת של תרופות הכלולות בסיווג ה-ATC (1). הגדרת המדד אומצה מה-OECD על מנת לאפשר השוואה לנתונים בינלאומיים. יצוין, כי על פי הגדרת המדד של ה-OECD, כימות הצריכה מתבסס על מתן מרשם לתכשירי אנטיביוטיקה, בעוד שבמסגרת התוכנית בוצע החישוב בהתבסס על ניפוקים בפועל (2).


1. World Health Organization. DDD definition and general consideration [Internet]. 2014. Available from: https://www.whocc.no/ddd/definition_and_general_considera/

2. Organisation for Economic Co-operation and Development. Definitions for Health Care Quality Indicators. 2016-2017 HCQI Data Collection. 2016;1–113. Available from: http://www.oecd.org/els/health-systems/Definitions-of-Health-Care-Quality-Indicators.pdf


עודכן לאחרונה:
15.02.2024