בריאות הנפש

מדדי בריאות הנפש

שיעור ההימצאות של מחלת נפש קשה (SMI) בקרב בני 18 ומעלה

מונה:

מספר המבוטחים במכנה שיש להם אחת או יותר מהאבחנות הבאות: סכיזופרניה, הפרעה סכיזואפקטיבית או הפרעה דו-קוטבית, ובתנאי שהאבחנה ניתנה על ידי פסיכיאטר (מספיקה אבחנה יחידה, אבחנת ביקור או אבחנה כרונית), או קיימת אבחנה כרונית או שתי אבחנות ביקור שניתנו במועדים שונים על ידי רופא אחר.


מכנה:

מבוטחים בני 18 ומעלה.


הגדרת מחלת נפש קשה (Severe Mental Illness- SMI) כוללת סכיזופרניה, הפרעה סכיזו-אפקטיבית והפרעה דו-קוטבית (בי-פולרית). תחלואה קרדיווסקולרית וגורמי הסיכון לתחלואה זו שכיחים יותר באנשים עם SMI בהשוואה לאוכלוסיה הכללית. כך, השמנה שכיחה פי 2-1.5 בקרב מבוגרים עם מחלת נפש קשה, בהשוואה לשיעורה ביתר האוכלוסיה, ושיעור ההימצאות של סוכרת גבוה פי שניים עד שלושה באוכלוסיה זו. בנוסף, מדווח כי גיל ההופעה של מחלת הסוכרת באוכלוסיה זו הינו מוקדם יותר, וכי שכיחותם וחומרתם של סיבוכי הסוכרת גבוהות יותר בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בהשוואה לשאר האוכלוסיה; בכלל זה שכיחות סיבוכים מיקרו- ומאקרו-וסקולארים, דיסרגולציה מטאבולית אקוטית ותמותה הקשורה בסוכרת. המנגנונים האחראים לקשרים אלו הינם מורכבים, וכוללים היבטים גנטיים, סביבתיים, התנהגותיים וכן כאלה הקשורים בטיפול התרופתי-האנטיפסיכוטי (1)(2)(3)(4).


1. Vancampfort D, Correll CU, Galling B, Probst M, De Hert M, Ward PB, et al. Diabetes mellitus in people with schizophrenia, bipolar disorder and major depressive disorder: A systematic review and large scale meta-analysis. World Psychiatry. 2016 Jun 1;15(2):166–74.

2. Cohen A, Ashworth M, Askey A, Ismail K. Diabetes outcomes in people with severe mental illness. Vol. 68, British Journal of General Practice. Royal College of General Practitioners; 2018. p. 166–7.

3. Ashworth M, Schofield P, Das-Munshi J. Physical health in severe mental illness. Br J Gen Pract. 2017;67(663):436–7.

4. Holt RIG, Mitchell AJ. Diabetes mellitus and severe mental illness: Mechanisms and clinical implications. Nat Rev Endocrinol. 2015;11(2):79–89.


עודכן לאחרונה:
05.02.2024