קידום בריאות

מדדי קידום בריאות

שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 64-20

מונה:

מספר המבוטחים במכנה עם תיעוד מרכיבי BMI (משקל: לפחות פעם אחת בחמש השנים האחרונות וגובה לפחות פעם אחת אחרי גיל 18)


מכנה:

מבוטחים בני 64-20

** הערה: המכנה כולל מבוטחים שהיו בני 64-20 בתחילת שנת המדד, יש לוודא כי מדידות המשקל הן מעבר לגיל


השמנה הינה מגיפה הצפויה להגביר את התחלואה ולהאיץ את התמותה במדינות המערב,

תוך שהיא מהווה נטל כלכלי עצום(1)(2)(3).

ערך ה-BMI הינו אמת-מידה של השמנה, המבוסס על משקל ביחס לגובה האדם (kg/m2).

WHO הגדיר את קטיגוריות של עודף משקל והשמנת יתר כ BMI גבוה מ 25 עבור עודף משקל ו BMI גבוה מ 30 עבור השמנת יתר (2). הגדרה זו מאפשרת זיהוי הפרטים באוכלוסייה והתאמת התערבויות הולמות להתמודדות עם אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים ביותר למחלות כרוניות רבות בעידן המודרני. מתן תשומת לב לזיהוי השמנה וטיפול בה, בעיקר לפני הופעת תחלואה נלוות, הוא בעל חשיבות מרובה(4).


1.WHO. Obesity Update 2017. Diabetologe [Internet]. 2017;13(5):331–41. Available from: www.oecd.org/health/obesity-update.htm


2.World Health Organisation. Obesity and overweight [Internet]. 2021. Available from: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight


3.Bhaskaran K, dos-Santos-Silva I, Leon DA, Douglas IJ, Smeeth L. Association of BMI with overall and cause-specific mortality: a population-based cohort study of 3·6 million adults in the UK. Lancet Diabetes Endocrinol [Internet]. 2018;6(12):944–53. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(18)30288-2


4.ההסתדרות הרפואית בישראל, האגף למדיניות רפואית ארה. המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת. 2013


עודכן לאחרונה:
08.04.2024