קידום בריאות

מדדי קידום בריאות

שיעור תיעוד מצב עישון בקרב בני 74-16

מונה:

מספר המבוטחים במכנה עם תיעוד מצב עישון (מעשן או לא מעשן) ב- 5 שנים האחרונות


מכנה:

אוכלוסיית המבוטחים בקבוצות גיל 74-16


למרות שלל העדויות שהצטברו בחמישים השנים האחרונות לגבי ההשלכות הבריאותיות השליליות של העישון, כחמישית מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל מעשנת (1). על פי המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת, מומלץ לברר ולתעד מצב עישון בכלל האוכלוסייה ולייעץ לגבי נזקי העישון האקטיבי והכפוי (פסיבי). תהליך תיעוד מצב העישון על ידי הרופא מעלה את הסוגיה לשיח שבין הרופא למטופל, מאפשר לרופא להציג את ההשפעות השליליות של ההרגל ולפרוש בפני המטופל את שלל האפשרויות לעזרה בתהליך הגמילה מעישון (2) .


1. משרד הבריאות. דוח שר הבריאות על העישון בישראל לשנת 2018. 2018;


2.ההסתדרות הרפואית בישראל, האגף למדיניות רפואית ארה. המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת. 2013.


עודכן לאחרונה:
08.04.2024