סוכרת

מדדי סוכרת

שיעור הטיפול ב- ACEI/ARB בחולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 74-18

מונה:

מספר המבוטחים במכנה שרכשו לפחות 3 מרשמים של תרופות ממשפחת ACEI / ARB (בחודשים שונים) בשנת המדד


מכנה:

חולי סוכרת (לפי תרופות או מעבדה), בני 74-18 עם פגיעה כליתית בשנה הקודמת לשנת המדד, להוציא את כל המבוטחים המקיימים לפחות אחד מהתנאים הבאים בשנה הקודמת לשנת המדד:1. מטופלים בדיאליזה 2. קיים לפחות ערך אחד של GFR או eGFR והערך מהבדיקה האחרונה נמוך מ-30 מ"ל/דקה/1.73 מטר בריבוע 3. לא קיים ערך של GFR או eGFR אך קיים לפחות ערך אחד של קריאטנין והערך מהבדיקה האחרונה גבוה מ-3.5 מ"ג/ד"ל או גבוה מ-310 מיקרומול/ליטר 4. קיים ערך אחד לפחות של הפרשת חלבון או אלבומין בשתן וכל הערכים תקינים: (מיקרואלבומין נמוך או שווה ל-30 מ"ג/יום) או (יחס אלבומין לקראטינין נמוך או שווה ל-30 מ"ג/גרם) או (כמות חלבון בשתן נמוכה או שווה ל-150 מ"ג/יום) או (יחס חלבון לקראטנין נמוך או שווה ל-200 מ"ג/גרם , או נמוך או שווה ל- 0.2 מ"ג/מ"ג).


40%-20% מחולי הסוכרת יפתחו סיבוך של פגיעה כלייתית (1). סוכרת הינה הסיבה השכיחה ביותר לפגיעה בכליות, עד לאי ספיקת כליות סופנית, מצב בו יש צורך בטיפולי דיאליזה או השתלת כליה. הבדיקה המעבדתית החיונית ביותר כסמן מוקדם לפגיעה כלייתית בחולי סוכרת היא מעקב אחר רמות האלבומין המופרש בשתן. כאשר תפקוד הכליה מתחיל להשתבש רמות האלבומין הנמדדות בשתן עולות באופן הדרגתי. הפרשה של מעל 300 מ"ג אלבומין ביממה היא גורם מנבא להתקדמות המחלה הכלייתית והתפתחות אי ספיקת כליות סופנית. בנוסף, אלבומינוריה היא סמן לסיכון גבוה למחלה קרדיו-וסקולרית. בדיקות לזיהוי אלבומינוריה (הפרשה מוגברת של חלבון האלבומין בשתן) יש לבצע לפחות אחת לשנה. עם זאת, חלק מהחולים יפתחו פגיעה כלייתית על רקע סוכרתי אשר תתבטא בירידה בערכי ה-GFR (Glomerular Filtration Rate) ללא הפרשה מוגברת של חלבון. עבור חולים אלו מעקב אחר ערכי ה-GFR יאפשר אבחנה של פגיעה כלייתית. בנוסף, המעקב אחר ערכי ה-GFR חשוב להערכה של דרגת החומרה של אי ספיקת הכליות, לאיתור וטיפול בחולים בסיכון לסיבוכים של אי ספיקת כליות (כמו הפרעות במאזן האלקטרוליטים או במטבוליזם העצם) ולהפנייתם של חולים באי ספיקת כליות מתקדמת להערכת נפרולוג והכנה לדיאליזה. מכאן שההמלצה היא לעקוב אחר התפקוד הכלייתי בכל חולי הסוכרת בתדירות של פעם בשנה, ובחולים עם ירידה בתפקוד הכלייתי בתדירות גבוהה אף יותר. חשיבות המעקב נובעת מכך שקיים טיפול יעיל להאטת הנזק הכלייתי מרגע שזה מזוהה, באמצעות תרופות מסוג angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) או angiotensin receptor blockers (ARB) (בסוכרתיים הסובלים מיתר לחץ דם ומהפרשת חלבון מוגברת בשתן), SGLT2 inhibitors, או GLP1 receptor agonists כמו גם על ידי איזון מיטבי של יל"ד וערכי הגלוקוז (2)(1).


 


הערות: ניתן לבצע חישוב של eGFR בהתבסס על רמות הקראטינין בדם על פי נוסחאות שונות. במסגרת התוכנית לא נעשה חישוב eGFR אלא נלקח הערך המחושב ממסדי הנתונים של קופות החולים.


1. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2017. Am Diabetes Assoc. 2017;40.


2.Davies MJ, D’Alessio DA, Fradkin J, Kernan WN, Mathieu C, Mingrone G, et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the european association for the study of diabetes (EASD). Diabetes Care. 2018;41(12):2669–701.


עודכן לאחרונה:
05.02.2024