סוכרת

מדדי סוכרת

שיעור קבלת חיסון נגד פניאומוקוק בחולי סוכרת בני 74-65

מונה:

מספר המבוטחים במכנה אשר חוסנו נגד פניאומוקוק פעם אחת אחרי גיל 65 או בחמש השנים האחרונות


מכנה:

חולי סוכרת בני 74-65


רציונאל: חולים במחלות כרוניות בכל הגילאים, ובהם חולי סוכרת, מועדים יותר לזיהומים פניאומוקוקליים בהשוואה לאנשים בריאים. חולי סוכרת מצויים בסיכון מוגבר לתחלואה ותמותה מבקטרמיה (זיהום בדם) כתוצאה מחיידק הפניאומוקוק (1). לפי המלצות משרד הבריאות חולי סוכרת בוגרים אמורים לקבל מנה אחת של חיסון נגד זיהומים פניאומוקוקליים באמצעות התרכיב הפוליסכרידי (הכולל 23 זנים של החיידק, PPV23 (2). חולים מעל גדיל 65 אשר קיבלו מנה אחת או יותר של התרכיב הפוליסכרידי לפני גיל 65, מומלץ לתת מנה אחת אחרי שמלאו להם 65 שנים, אם מאז קבלת המנה האחרונה חלפו 5 שנים לפחות.


הערות: מדד זה מתייחס לחיסונים נגד זיהומים פניאומוקוקליים הניתנים באמצעות התרכיב הפוליסכרידי (הכולל 23 זנים של החיידק) בקרב אוכלוסיית חולי סוכרת בני 74-65.


1. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumonia Can Be Prevented—Vaccines Can Help | CDC [Internet]. [cited 2023 Feb 7]. Available from: https://www.cdc.gov/pneumonia/prevention.html

2. האגף לאפידמיולוגיה משרד הבריאות. תדריך חיסונים 1999. 2015.


עודכן לאחרונה:
05.02.2024