מחלות נשימתיות

מדדי מחלות נשימתיות

שיעור ההימצאות של אסתמה מתמשכת בקרב בני 44-5

מונה:

מספר המבוטחים במכנה אשר מקיימים אחד מהבאים:

1. לפחות 8 רכישות של תרופות לאסתמה בשנת המדד ובשנה הקודמת לשנת המדד (לאו דווקא בחודשים שונים) כאשר לפחות 4 מהן בוצעו בשנת המדד.

2. (לפחות 2 רכישות של תרופות לאסתמה ולפחות 4 אבחנות ביקור לאסתמה), בכל אחת מן השנים

3. [באחת השנים (בשנת המדד או בשנה הקודמת לשנת המדד), היו (לפחות 4 רכישות של תרופות לאסתמה) ובשנה האחרת (לפחות 2 רכישות של תרופות לאסתמה ולפחות 4 אבחנות ביקור לאסתמה)]

הערה: תרופות- אם נעשה שימוש במרשם כרוני, יש לספור חודשי צריכה לצורך הגדרת המונה


מכנה:

מבוטחים בני 44-5


אסתמה הינה אחת מהמחלות הכרוניות הנפוצות ביותר בעולם. על אף ירידה בנטל סיבוכי המחלה במדינות המפותחות בעשור האחרון, אסתמה נותרה מחלה בעלת השפעה חשובה על איכות החיים, המשיתה נטל כלכלי משמעותי (1)(2). מבחינים בין אסתמה מתמשכת לאסתמה סירוגית; אסתמה מתמשכת מאופיינת בתדירות גבוהה של תסמינים המחייבים טיפול תרופתי מונע. הטיפול התרופתי באסתמה נחלק לשתי קטגוריות: טיפול מניעתי להשגת שליטה במחלה לאורך זמן וטיפול להקלה בשעת התקף חריף. עמוד התווך של הטיפול באסתמה מתמשכת הוא שימוש קבוע בתרופות למניעה, בעיקר תכשירים סטרואידיאלים בהשאפה. הטיפול המונע הוכח כיעיל בשיפור התסמינים ובהורדת הסיכון להחמרות, אשפוזים ותמותה (3)(4). על אף שחשיבותו של הטיפול המונע אינה מוטלת בספק, ההיענות לטיפול זה אינה משביעת רצון. קיומו של טיפול יעיל שההענות לו חלקית הציב את הטיפול התרופתי המונע באסתמה כמושא מתבקש למדד איכות.

בנוסף, חולי אסתמה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים ממחלות דלקתיות בדרכי הנשימה, שעלולים להחמיר עד כדי צורך באשפוז. חיסון נגד שפעת מפחית באופן ניכר את תדירות הביקורים בחדר מיון ואת האשפוזים ולפיכך, משרד הבריאות ממליץ כי חולי אסתמה בני 6 חודשים ומעלה יקבלו חיסון נגד שפעת מידי שנה (5)(6).


World Health Organization. Asthma [Internet]. 2017 [cited 2023 Feb 8]. Available from:1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma

2. Soriano JB, Abajobir AA, Abate KH, Abera SF, Agrawal A, Ahmed MB, et al. Global, regional, and national deaths, prevalence, disability-adjusted life years, and years lived with disability for chronic obstructive pulmonary disease and asthma, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet Respir Med. 2017 Sep 1;5(9):691–706.

3. Practice C. Guidelines Asthma Source Guideline National Heart, Lung, and Blood Institute, National Asthma Education and Prevention Program, Expert Panel [Internet]. 2018. Available from: http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.pdf

4. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Internet]. 2015. Available from: www.ginasthma.org.

5. משרד הבריאות|שירותי בריאות הציבור|המחלקה לאפידימיולוגיה. תדריך חיסונים עדכון אוגוסט 2019. 2019.

6. משרד הבריאות. מניעת שפעת עונתית ומחלות חורף אחרות [Internet]. [cited 2023 Feb 8]. Available from: https://www.gov.il/he/Departments/Guides/disease-flu?chapterIndex=2


עודכן לאחרונה:
05.02.2024