מחלות זיהומיות

מדדי מחלות זיהומיות

פרופורציית השימוש בתרופות אנטיביוטיות למיקוד (Antibiotics of concern)

מונה:

סך הרכישות של תרופות אנטיביוטיות סיסטמיות למיקוד בשנת המדד


 


מכנה:

סך הרכישות של תרופות אנטיביוטיות סיסטמיות בשנת המדד


התפתחות עמידות לתרופות אנטיביוטיות תלויה במידת השימוש ובאופן השימוש באנטיביוטיקה. התבססות על תכשירים אנטיביוטיים בעלי ספקטרום פעילות צר והימנעות משימוש בתרופות אנטיביוטיות רחבות טווח ככל הניתן עשויים לצמצם את היקף תופעת העמידות (1,2). מעקב אחר מידת השימוש בתרופות אנטיביוטיות רחבות-טווח עשוי לסייע בהנחלת השימוש המושכל בהן.


הערות: רשימת התרופות האנטיביוטיות למיקוד מבוססת על רשימת Antibiotics of concern של תכנית המדדים ה-HEDIS האמריקאית. הרשימה כוללת צפלוספורינים מדור שני ואילך, קווינולונים, קרבפנמים, שילובים של בטא לקטאמים ומעכבי האנזים בטא לקטאמאז (אוגמנטין לדוגמא), מאקרולידים מהדור החדש (אזיתרומיצין וקלריתרומיצין) ואנטיביוטיקות נוספות. הרשימה רחבה בהשוואה להגדרת אנטיביוטיקות קו שני של ה-OECD אך בו בזמן מבחינה בין צפלוספורינים מדור ראשון לבין דורות מתקדמים יותר וכוללת תכשירים כמו אזיתרומיצין הרלוונטים לאוכלוסיית הילדים (3).


להלן רשימת התרופות שנכללות במונה המדד:


Tigecycline-J01AA12


Chloramphenicol-J01BA01


Ampicillin and enzyme inhibitor [sulbactam]-J01CR01


Amoxicillin and enzyme inhibitor [clavulanate]-J01CR02


Ticarcillin and enzyme inhibitor [clavulanate]-J01CR03


Piperacillin and enzyme inhibitor [tazobactam]-J01CR05


Cefuroxime-J01DC02


Cefaclor-J01DC04


Cefonicid-J01DC06


Cefotaxime-J01DD01


Ceftazidime-J01DD02


Ceftriaxone-J01DD04


Cefixime-J01DD08


Cefditoren-J01DD16


Ceftazidime and Avibactam-J01DD52


Meropenem-J01DH02


Ertapenem-J01DH03


Imipenem-J01DH51


Ceftaroline-J01DI02


Ceftolozane and tazobactam-J01DI54


Clarithromycin-J01FA09


Azithromycin-J01FA10


Clindamycin-J01FF01


Ofloxacin-J01MA01


Ciprofloxacin-J01MA02


Levofloxacin-J01MA12


Moxifloxacin-J01MA14


Vancomycin-J01XA01


Teicoplanin-J01XA02


telavancin-J01XA03


Colistin-J01XB01


Linezolid-J01XX08


Daptomycin-J01XX09


1. Michael CA, Dominey-Howes D, Labbate M. The antimicrobial resistance crisis: Causes, consequences, and management. Vol. 2, Frontiers in Public Health. Frontiers Media S. A; 2014.

2. התוכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל. הטיפול באנטיביוטיקה ברפואת הקהילה בישראל בראי התוכנית הלאומית למדדי איכות. הרפואה. 2019;158.

3. Bezarro E, McGowan K. Antibiotic utilization program. Aetna Better Heal Pennsylvania. 2021;19(9).


עודכן לאחרונה:
15.02.2024