מבוגרים בני 65 ומעלה

מדדי מבוגרים בני 65 ומעלה

טיפול תרופתי הולם בבני 84-65 לאחר שבר בצוואר הירך

מונה:

מבוטחים במכנה אשר רכשו במהלך שנת המדד טיפול תרופתי הולם:

רכישה אחת לפחות של (denosumab (prolia או (zoledronic acid (aclasta, או: 3 רכישות או יותר של bisphosphonates אחרים או teriparatide


מכנה:

בני 84-65 (בשנת המדד) אשר עברו ניתוח לתיקון שבר בצואר הירך בשנה שלפני שנת המדד


שברים אוסטיאופורוטיים הינם תופעה נפוצה בגיל המבוגר, והארעותם עולה עם הזדקנות האוכלוסיה. לפי הערכה עדכנית, מאובחנים בכל שנה ברחבי העולם כתשעה מיליון שברים אוסטיאופורוטיים (1)(2). בכמחצית מהמקרים נותרת לאחר השבר פגיעה תפקודית קבועה, ואחד מכל ארבעה מקרים מוביל לאשפוז במסגרת סיעודית או למוות בשנה שלאחר השבר. שבר אוסטיאופורוטי ראשון מהווה גורם סיכון משמעותי לשבר נוסף(3), ולכן נודעת חשיבות מרובה למניעה שניונית. כיום קיימים מספר טיפולים תרופתיים בעלי יעילות מוכחת למניעת שבר שני – bisphosphonates, teriparatide, denosumab (4)(5) אך לפי נתונים אמריקאיים, פחות מרבע מהקשישים שעברו שבר ראשון מקבלים טיפול תרופתי מתאים למניעת שבר אוסטיאופורוטי נוסף(6). נתונים אלה מדגישים את חשיבותו של מדד איכות לאומי להערכת מתן טיפול תרופתי הולם למניעת שבר שני


1.Berry SD, Kiel DP, Colón-emeric C. Hip Fractures in Older Adults in 2019. 2023;321(22):2231–

2. International Osteoporosis Foundation. Facts and Statistics [Internet]. Available from: https://www.osteoporosis.foundation/facts-statistics#category-14

3. Society NO. Effective Secondary Prevention of Fragility Fractures. Natl Osteoporos Soc. 2015;

4. Saito T, Sterbenz JM, Malay S, Zhong L, MacEachern MP, Chung KC. Effectiveness of anti-osteoporotic drugs to prevent secondary fragility fractures: systematic review and meta-analysis. Osteoporos Int. 2017;28(12):3289–300.

5 Conley RB, Adib G, Adler RA, Åkesson KE, Alexander IM, Amenta KC, et al. Secondary Fracture Prevention : Consensus Clinical Recommendations from a Multistakeholder Coalition. 2019;

6. Douglas C. Bauer M. Osteoporosis Treatment After Hip Fracture. J Bone Miner Res. 2018;3(1).


15.2


שיעור השימוש בבנזודיאזפינים ארוכי טווח בקרב בני 65 ומעלה


שימוש בבנזודיאזיפינים ארוכי טווח בבני 65+


עודכן לאחרונה:
03.03.2024