ילדים ובני נוער

מדדי ילדים ובני נוער

שיעור ההימצאות של אנמיה בקרב תינוקות בני 18-9 חודשים

מונה:

מספר התינוקות במכנה שרמת ההמוגלובין האחרונה שנמדדה להם (בין הגילאים 18-9 חודשים) היתה 10.5 מ"ג/ד"ל ומטה


מכנה:

תינוקות שביצעו בדיקת המוגלובין בין הגילאים 18-9 חודשים


זיהוי אנמיה בגיל הרך חשוב בשל הקשר של אנמיה עם התפתחות תקינה של הילד, לרבות התפתחות קוגניטיבית. אנמיה מזוהה בבדיקת דם פשוטה. אחת הסיבות השכיחות לאנמיה בגיל הרך היא חוסר בברזל, אשר ניתן לתיקון בקלות יחסית(1). בשל כך, קיימת בישראל הנחייה של משרד הבריאות לבצע סיקור שגרתי של כלל התינוקות לאנמיה בגיל שנה לערך. נתונים מישראל מראים מגמה ברורה של ירידה בהימצאות אנמיה בתינוקות, במיוחד באוכלוסייה היהודית, מאז ההמלצות של משרד הבריאות ב-1985 (2).


Pala E, Erguven M, Guven S, Erdogan M, Balta T. Psychomotor development in children with1. iron. deficiency and iron deficiency anemia. Food Nutr Bull. 2010;31(3):431–5.


2. משרד הבריאות. חוזר ראש שירותי בריאות הציבור. תדריך למניעת אנמיה וחוסר ברזל בתינוקות ובפעוטות. 2012.


עודכן לאחרונה:
03.03.2024