בדיקת סקר לגילוי מוקדם של סרטן

מדדי בדיקת סקר לגילוי מוקדם של סרטן

שיעור הנשים בגילאים 54-25 אשר ביצעו בדיקות סיקור לסרטן צוואר הרחם ב- 3 השנים האחרונות

מונה:

מספר הנשים במכנה אשר עברו בדיקת סיקור ציטולוגית (בדיקת פאפ) לסרטן צוואר הרחם לפחות פעם אחת בשלוש השנים האחרונות


מכנה:

מבוטחות בגילאים 54-25


סרטן צוואר הרחם עונה על הקריטריונים לסיקור וגילוי מוקדם, בהתחשב בתקופת החביון הארוכה של התפתחותו, קיומם של נגעים טרום-סרטניים, וקיומו של טיפול המונע התקדמות של נגעים אלו לנגעים ממאירים(1). מטרתו העיקרית של הסיקור היא גילוי של נגעים טרום-ממאירים, ומתן טיפול מונע עוד בטרם התפתחו נגעים ממאירים. ברוב הארצות המפותחות, מומלץ על סיקור לגילוי מוקדם של סרטן צוואר הרחם, בין אם במסגרת תכנית סיקור יזומה, ובין אם במסגרת סיקור מזדמן (1)(2)(3) באמצעות בדיקת פאפ בגילאי 65-25 שנים בתדירות של אחת ל-3 שנים. גם בישראל, המלצת משרד הבריאות היא סיקור באמצעות בדיקת פאפ לנשים בגילאים 65-25 שנים אחת לשלוש שנים(4). החל מ-1995, משטחי צוואר הרחם נכללים בסל הבריאות, אך עבור נשים בגילאי 54-35 שנים בלבד(4). בשנת 2018 ועדת הסל החליטו להכליל נשים בנות 30-34. בישראל, משנת 1996 ועד שנת 2018 קיימת יציבות בשיעורי התמותה מסרטן צוואר הרחם בנשים יהודיות ועליה בתמותה בנשים ערביות(5). בארצות בהן קיים סיקור, נצפתה ירידה משמעותית ביותר בשיעורי התחלואה והתמותה מסרטן צוואר הרחם, לצד העליה בשיעורי הסיקור באמצעות בדיקת הפאפ. בארצות אלו עיקר התחלואה בסרטן צוואר הרחם נצפית בנשים שלא עברו סיקור נאות (1)(2)(6)(7).


1. Curry SJ, Krist AH, Owens DK, Barry MJ, Caughey AB, Davidson KW et al. Screening for Cervical Cancer US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA [Internet]. 2018;320:674–86. Available from: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2697704

2. Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey M, Kulasingam SL, et al. American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cancer. CA Cancer J Clin. 2012;62(3):147–72.

3. Dollin J. Recommendations on screening for cervical cancer Canadian. C Can Med Assoc J. 2013;185(1):13–4.

4. האיגוד הישראלי למילדות וגניקולוגיה. הצעה לעדכון נייר עמדה 101 משטח מצוואר הרחם כבדיקת סריקה למניעת סרטן צוואר הרחם. 2015;3. Available from: https://cdn.mednet.co.il/2015/04/נייר-101-סקר-פאפ-18.3.15-עדכון-1.pdf

5. משרד הבריאות. סרטן צוואר הרחם בישראל – עדכון הנתונים ינואר 2019. 2019;1–10.

6. World Health Organization. Cervical cancer [Internet]. 2018. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer

7. Quinn M, Babb P, Jones J, Allen E. Effect of screening on incidence of and mortality from cancer of cervix in England: Evaluation based on routinely collected statistics. Br Med J. 1999;318(7188):904–8.


עודכן לאחרונה:
05.02.2024