בדיקת סקר לגילוי מוקדם של סרטן

מדדי בדיקת סקר לגילוי מוקדם של סרטן

שיעור הביצוע של בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בקרב בני 74-50

מונה:

מספר המבוטחים במכנה אשר עברו בדיקת דם סמוי בצואה לפחות פעם אחת בשנת המדד או ביצעו קולונוסקופיה ב-10 השנים האחרונות או קולונוסקופיה וירטואלית ב-5 השנים האחרונות.


מכנה:

מבוטחים בני 74-50


סרטן המעי הגס והחלחולת הוא המחלה הממאירה השניה בהארעותה בישראל, עם כ-200 מקרים חדשים של סרטן חודרני המאובחנים בכל שנה. שיעורי התמותה משתנים בהתאם לשלב התפשטות המחלה בעת גילויה (מקומי, אזורי, או מפושט), ולאורך השנים נצפית ירידה בשיעורי התמותה באוכלוסיות בהן ישנה עלייה בשיעורי הסיקור(1) (2). לפי הרישום הלאומי לסרטן פרופורציית החולים שאובחנו עם מחלה גרורתית ירדה מ-6.14% בשנת 2000 ל-2.7% בשנת 2019 (ירידה של כ-40%). ככל הנראה, מגמות אלה משקפות עלייה בשיעור השימוש בבדיקות הסקר לגילוי סרטן המעי הגס והחלחולת במסגרת התכנית הלאומית, וכן עלייה במודעות למחלה. לכלל האוכלוסייה, הנמצאת בסיכון רגיל, ממליץ משרד הבריאות בישראל לבצע בדיקת דם סמוי בצואה אחת לשנה מגיל 50 ועד גיל 74 (3).


קולונוסקופיה הינה בדיקה אופטית המאפשרת הסתכלות ישירה על המעי, שמטרתה איתור ממצאים במעי הגס, ביצוע ביופסיה והסרת פוליפים. זיהוי והסרת פוליפים שפירים עשויים למנוע התפתחות של גידולים ממאירים בעתיד. הבדיקה מומלצת לאחר תשובה לא תקינה של בדיקת דם סמוי בצואה, באופן שגרתי לבעלי סיכון מוגבר בשל היסטוריה משפחתית של ממאירות, למדווחים על תלונות בדרכי העיכול או דימום בדרכי העיכול ולבעלי ממצא קודם של נגע במעי. גופים מקצועיים ממליצים על ביצוע בדיקה זו, כל מספר שנים, כסקירה מוקדמת לסרטן המעי הגס גם בקרב בעלי סיכון רגיל (כתחליף לבדיקת דם סמוי בצואה), אולם, מן הראוי לציין שבמדינת ישראל אין הנחיה כזו (4). לאחר בדיקה חיובית של דם סמוי בצואה יש חשיבות לביצוע קולונוסקופיה תוך זמן סביר (5).


1. הבריאות מ. סרטן המעי הגס והחלחולת, 1996-2019. המרכז הלאומי לבקרת מחלות, הרישום הלאומי לסרטן [Internet]. Available from: https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results


2. American Cancer Society. Key Statistics for Colorectal Cancer|How common is colorectal cancer? [Internet]. Available from: https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/about/key-statistics.html


3. משרד הבריאות. מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ממאירות. חוזר המנהל הכללי [Internet]. 2012; Available from: https://www.cancer.org.il/download/files/מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ממאירות_יוני_2012.pdf


4. Association AG. Reducing the burden of colorectal cancer (CRC) [Internet]. Available from: https://gastro.org/clinical-guidance/reducing-the-burden-of-colorectal-cancer-crc/


5. Forbes N, Hilsden RJ, Martel M, Ruan Y, Dube C, Rostom A, et al. Association Between Time to Colonoscopy After Positive Fecal Testing and Colorectal Cancer Outcomes: A Systematic Review. Clin Gastroenterol Hepatol [Internet]. 2021;19(7):1344-1354.e8. Available from: https://doi.org/10.1016/j.cgh.2020.09.048


עודכן לאחרונה:
05.02.2024