פרסומים - דו"חות פערים

מגמות לאורך זמן והבדלים גאוגרפיים במדדי בריאות נבחרים.
החל משנת 2022 התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל מפרסמת דו"ח פערים בבריאות המשקף את סט המדדים הלאומיים. דו"ח זה כולל נתוני המצאות ומדדי תהליך של מדדים מתוך סט המדדים הלאומי והמוצגים בריבוד למצב חברתי כלכלי, ולראשונה גם לפי נפת מגורים.