קוד פנימי קוד תחום קוד מדד שנה מין סוציו אקונומי קבוצת גיל מונה מכנה נוצר בתאריך